Adresse
Hundholmen
8590 KJØPSVIK
Eierform
Eiet
Prisantydning
8 560 000
Oppdragsnummer
70-0041/17

Hundholmen – Velkommen til vakre Hundholmen!

Hundholmen sentrum

G17-B2

G17-B2

G17-B2

G17-B2

G17-B2 – Utsikt

G17-B2 – Utsikt

G17-B2

G17-B2

G17-B48

G17-B48

G17-B48

G17-B48

G17-B48

G17-B48

G17-B48

G17-B49 – utsikt

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

G17-B49

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 2

Grenser Gnr 17 Bnr 48

Grenser Gnr 17 Bnr 48 – NY

Grenser Gnr 17 Bnr 48

Grenser Gnr 17 Bnr 49

Grenser Gnr 17 Bnr 49

Grenser Gnr 17 Bnr 49

Grenser Gnr 17 Bnr 49

Kart Gnr 17 Bnr 2

Kart Gnr 17 Bnr 48

Kart Gnr 17 Bnr 49

Stetind

Stetind

Innhold

Nedenfor beskrives eiendommen fordelt per bruksnummer.

Gnr 17 bnr 2 er uregulert område og strekker seg utover flere spredte områder. En del av eiendommen antas å være utmark og en sentral del benevnes som Hundholmen Sentrum. Denne eiendommen er blant annet strukket langs strandlinjen på store deler av Hundholmen, sentrumsområdet rundt moloen, samt stranden på lille Hundholmen. Det antas at strandlinjen ble bevart under utskillelse av tomtene rundt da det var forekomster av interesse for gruvedriften hovedsaklig ved strandlinjen.

Gnr 17 bnr 48 er et hyttefelt på til sammen 59 hyttetomter som ligger på en høyde like forbi Hundholmen sentrum. Herfra er det fantastisk utsikt mot de spektakulære fjellene og landskapet rundt.

Gnr 17 bnr 49 er et hyttefelt på til sammen 21 hytter. Tomtene som kan selges ut fra denne har nærhet til havet og har samtidig en fantastisk utsikt.

Totalt er det potensiale i henhold til nåværende reguleringsplan med utbygging av 80 hytter. Hver hyttetomt er planlagt skilt ut med 1000kvm. Hyttene skal iht. planen være på 1 etasje med en maksimal grunnflate på 90 kvm, samt uthus på maksimalt 25kvm.

Markedsverdien er satt på de regulerte områdene før tomtene ble utskilt med eget bruksnummer.

Den antatte verdien på gnr. 17 bnr 2 er i følge markedsvurderingen satt til mellom 2 til 3mnok og er ikke medtatt i markedsvurderingen på 8.560.000,-.

Det er også regulert inn ca. 20 nausttomter.

Det er i verdiberegningen lagt til grunn en gjenomsnittlig sannsynlig salgspris per tomt til kr. 150.000 og en netto verdi uten infrastruktur til kr. 90.000,-. Naust tomtene til en verdi på ca. 30.000,-. Øvrige tomteområder er verdsatt til kr. 160.000,-.
Totalt: 8.560.000,- unntatt det som omtales som Hundholmen sentrum. Se mer utfyllende regnestykke i verdivurdering vedlagt.

Det er videre antatt en salgsperiode på ca. 5 år for omsetning av det store antallet hyttetomter.

Regulering

Området er regulert i henhold til Reguleringsplan for Hundholmen hytteanlegg vedtatt 06.10.08. Se vedlagt. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Visning

Kontakt megler for å avtale tidspunkt.

Adkomst

Avkjørsel ved Kjøpsvik fergekai til Hundholmen.

Regulering

Området er regulert i henhold til Reguleringsplan for Hundholmen hytteanlegg vedtatt 06.10.08. Se vedlagt. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Omkostninger

Dokumentavgift 2,5%: Kr. 214.000,-
Tinglysningsgebyr skjøte: Kr. 525
Tinglysningsgebyr pantedok: Kr. 525
Pantattest: Kr. 202
Totale omkostninger: Kr. 215.202,-Relaterte eiendommer