Adresse
Elvenes, Melkedalen
8540 BALLANGEN
Boligtype
Gårdsbruk
Eierform
Eiet
Antall soverom
6 soverom
Etasje
2
Byggeår
1919
Prisantydning
4 600 000
Energimerking
G
Oppdragsnummer
70-0141/18

Velkommen til landbrukseiendom i Ballangen!

Fjøs

Fjøs

Våningshus

Terrasse

Inngangsparti

Velkommen inn!

Gang

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Spistestue/stue

Spistestue/stue

Soverom 1

Soverom 1

Vaskerom

Vaskerom

Trapp til loft

Gang på loft

Bad

Bad

Soverom 2

Soverom 2

Soverom 3

Soverom 3

Soverom 3

Soverom 4

Soverom 4

Soverom 5

Soverom 5

Soverom 6

Soverom 6

Soverom 6

Kjelleretasje

Kjelleretasje

Kjelleretasje

Kjelleretasje WC

Kjelleretasje – Bod

Kjelleretasje – Bod

Kjelleretasje – Bod

Fjøs

Forrom

Forrom

Forrom

Silo

Silo

_Utendørs_01.jpg

Ballangen – 1etasje – 2D

Ballangen – 1etasje – 3D

Ballangen – 2etasje – 2D

Ballangen – 2etasje – 3D

Kjelleretasje – 2D

Ballangen – Kjelleretasje – 3D

Innhold

Våninghus:
1. etasje - Stue, kjøkken,1 soverom, vaskerom, gang/trapperom, vindfang, wc-rom.
Loft - 5 soverom,bad,gang/trapperom. Adkomst til kaldt loft via trapp og luke i himlingen på gang/trapperom.
Kjeller: Gang/trapperom,wc-rom.

Fjøs:
1. etasjen er innredet med båser for storfe, melkerom, oppholdsrom/vaskerom, silorom og lager. Spaltegulv i båser.
2. etasjen er innredet med adkomst til siloer og rom for høytørke.

Diverse

- Det oppfordres til å lese salgsoppgaven i sin helhet da tilstandsrapport for våningshus samt verditakst for landbrukseiendom ligger vedlagt.
- Det gjøres oppmerksom på at tilstandsrapport og landbrukstakst er mer enn 6 mnd.
- Dagens leietaker av eiendommens areal og melkekvote har forkjøpsrett.
- Eiendommen er konsesjonsbelagt. Det betyr at kommunen må godkjenne overdragelsen.
- Det er odelsrett på eiendommen. Odelsberettigede må kreve odel innen seks måneder etter eiendommen er solgt.
- Det er leieavtale på melkekvote og det areal som tilhører eiendommen. Avtalene varer frem til 2031. Leieinntekter per år er kr 90 939 for melkekvote og kr 3000 per år for arealet.
- Utdrag fra tilstandsrapport for våningshus: Det ble ikke registrert noen vesentlige skader, men det gjøres oppmerksom på at enkelte bygningsdeler har oppnådd anselig alder og enkelte oppgraderinger bør
planlegges. Dette gjelder spesielt i forbindelse med dreneringen. Kjelleren har lav standard og videre innreding bør ikke foretas før ny drenering og fuktsikring av boligen utvendig er utført.
- Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen i senere tid. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere
opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.
- Det foreligger ikke tegninger av eiendommen i kommunens arkiver.

Oppvarming

Elektrisk anlegg
El-anlegg fra byggeåret/restaureringsår. Sikringsskap med automatsikringer.

Piper og ildsteder
Boligen har pipe. Ovn for fast brensel plassert i stuen.

Oppvarming
Oppvarming med strøm, ovn for fast brensel og varmepumpe.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter:
Eiendomsskatt - kr 2.544,-
Renovasjon - kr 4.722,-
Feiing - kr 728,-

Regulering

LNF-område.

Vei, vann og avløp

Privat vann og avløp.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

15.08.1917 - Skjønn
Overerkspropriasjonsskjønn avh.3- 7071916
Gjelder denne registerenheten med flere

15.11.1917 - Skjønn
Ekspropriasjonsskjønn avh.12- 18081918
Gjelder denne registerenheten med flere

11.02.1936 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles beiterett og gårdsvei for bnr.10 og 23

15.07.1948 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:1854 Gnr:46 Bnr:26
Bestemmelse om vannledning

06.08.1981 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

21.04.1982 - Elektriske kraftlinjer
Kraftledningen "Linje Ballangen Transformatorstasjon -
Bjørkåsen" går over d.e.
Gjelder denne registerenheten med flere

12.01.1983 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver Læstadianske forsamlingshus

25.08.2003 - Jordskifte
Salten jordskifteretts sak nr. 7/1999 Grunnvatnet
naturreservat.
Gjelder denne registerenheten med flere

19.12.1996 - Forpaktningsavtale
Rettighetshaver:TONJE RØNNEVIG F.171168
GJELDER FRA 01.01.93 - 31.12.97
RETT TIL FORNYELSE
KAN MAKSIMALT GJELDE 9.9 ÅR FRA 01.01.93

07.12.1998 - Fredningsvedtak
KGL.RES. AV 19.12.1997 OM VERNEPLAN FOR VÅTMARKER -
GRUNNVATNET NATURRESERVAT
Gjelder denne registerenheten med flere

29.10.2004 - Fredningsvedtak
Fredningsvedtak av Grunnvatnet naturreservat vedrørende et
våtmarksområde mellom Forså og Børsvatnet i Ballangen
kommune.
Gjelder denne registerenheten med flere

01.05.1916 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:6

15.07.1948 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:26

25.03.1953 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:28

07.05.1960 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:32
HOVEDBRUKET BNR 23 ER SAMMENFØYD MED BNR 10

31.01.1983 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Bnr.23

20.07.1995 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:35

30.10.2015 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1854 Gnr:46 Bnr:41

Hvitvasking

Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Visning

Kontakt megler for å avtale tidspunkt.

Johanna Lindgren Kristoffersen
T: 90852113
E: johanna@narvikmeglern.no

Høydepunkter

Peis
Barnevennlig
Rolig
Hage
Fiskemuligheter
Turterreng

Parkering

Parkering på tomt.

Adkomst

Adkomst via privat gruset vei på ca. 200 m fra kommunal vei.

Regulering

LNF-område.

Vei/vann/avløp

Privat vann og avløp.

Omkostninger

Omkostninger basert på prisantydning:
1. Dokumentavgift 2,5% kr 115 000,-
2. Tinglysing skjøte kr 525,-
3. Tinglysing pantdokument kr 525,- pr. dokument
4. Grunnboksutskrift kr 204,-
5. Boligkjøperforsikring kr 11100,- (valgfritt)
Totalt kr 127 354,-Relaterte eiendommer