• Familiebakken, kr. 

  • Engstien II, kr. 

  • Herjangen 224, kr. 1 250 000

  • DJUPVIK, kr.  850 000

  • Stongmobakken 1, kr.  250 000

  • Håreksgate 62, kr. 
  • Stongmobakken 1, kr.  250 000
  • Frydenlund gt. 8, kr. 4 400 000

~