• Leiraveien 33, kr. 2 750 000

  • Kufiskvika 35, kr.  790 000

  • Fagernesskrenten 39, kr. 1 725 000

  • Kjerranveien 6, kr. 2 100 000

  • Fjellbuveien 30, kr.  950 000

  • Håreksgate 62, kr. 
  • Tårnveien 9, kr. 1 450 000
  • Fosseveien 3 b Leil. 12, kr. 1 504 319

~