• Dronningens gate 47, kr. 2 520 000

  • Tyriveien 8, kr. 2 950 000

  • DJUPVIK, kr.  850 000

  • Dronningens gate 19, kr. 1 926 913

  • Dronningens gate 14 D, kr. 1 081 583

  • Fagernesskrenten 18A, kr. 2 080 000
  • Fagernesskrenten 8, kr. 1 039 702
  • Frydenlund gt. 8, kr. 4 400 000

~